Category: Cuvée

Cuvée Fiolić

Cuvée Fiolić

Cuvée od fr. riječi cuve, što označava posudu kacu, bure, kadu ili čabar, odnosno riječi kuveau što označava malu kacu ili kačicu, izvedena je ova riječ sa značenjem sadržaja u toj posudi i puna kaca vina, ali još češće ta riječ označava kakvoću vina u smislu stanovitog standarda.