Liker od smokve

Liker je proizveden od plodova suhe smokve koji se maceriraju u lozovači uz dodatak odslanjenog demineraliziranog Jadranskog mora. Proces maceracije trajao je 10 mjeseci. Liker od smokve je bogatog i kompleksnog okusa. Postignuta je potpuna ravnoteža između okusa i mirisa. Bogatstvo estrakta dobivenog maceracijom suhog ploda smokve daje mu posebnost u okusu koji je izrazito zaokružen. Miris je izražen na plod suhe smokve.

fb-share-icon