Vinfest Benkovac 2018.

Na Vinfestu Benkovac 2018. u dojmljivom ambijentu Kau0161tela Benkoviu0107 trijumfirala je autohtona sorta sjeverne Dalmacije, Marau0161tina!
Nau0161a Marau0161tina iz 2017 proglau0161ena je u0161ampionom!
Ova nagrada uu010dinila nas je posebno ponosnim jer se radi o autohtonoj sorti koju smo htjeli oteti od zaborava i u tome smo i uspjeli.

fb-share-icon